املاک لاویج

فروش ویلا و زمین به صورت نقد و اقساط

نگاهی به حقوق و وظایف قانونی تعریف شده برای موجر و مستأجر
ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: موجر ،مستاجر ،قوانین حقوقی رهن و اجاره ،آژانس مسکن و رهن و اجاره

"نگاهی به حقوق و وظایف قانونی تعریف شده برای موجر و مستأجر"

جوان دلویی طبق قانون، اجاره عقدی است که طبق آن مستأجر مالک منافع مالی می شود که به اجاره او در می آید و موجر فردی است که مالک است یا از طرف مالک اجازه دارد تا ملک را اجاره دهد. به فردی که ملک را از موجر اجاره می کند، مستأجر گفته می شود. مستأجر و موجر دارای حقوق و وظایفی هستند که بعد از تنظیم قرارداد اجاره برای آن ها به وجود می آید. قانون روابط موجر و مستأجر در سال های گذشته تغییراتی پیدا کرد و ضروری است تا به آثار قرارداد برای دو طرف اشاره ای شود. موضوع روابط موجر و مستأجر بحث طولانی و مفصلی دارد که هر یک از زوایای مختلف قابل بررسی است.


 
دانستنی‌های رابطه مالک و مستاجر
ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: موجر ،مستاجر ،قوانین حقوقی رهن و اجاره

"دانستنی‌های رابطه مالک و مستاجر"

بازارنامه- آیا می‌دانید برای تنظیم روابط بین مالک (موجر) و مستاجر، قانون، استانداردی را تعیین کرده است؟
رابطه بین مالک و مستاجر از جمله روابطی است که عدم آگاهی هر یک از طرفین نسبت به استانداردهای آن، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به فرد وارد می‌سازد.
متاسفانه شرایط اقتصادی در کشور ما به گونه‌ای است که مستاجر در جریان این روابط بیشتر از مالک آسیب می‌بیند.
تعداد مستاجر زیاد در مقایسه با تعداد خانه‌های اجاره‌ای محدود از یک سو و قیمت‌های نجومی برای اجاره که برخی مالکان پیشنهاد می‌دهند، دو فاکتور مهمی است که باعث شده مستاجر در مقابل مالک آسیب‌پذیرتر باشد.


 
قانون روابط موجر و مستاجر - بخش دوم
ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: موجر ،مستاجر ،روابط بین موجر و مستاجر ،قوانین حقوقی رهن و اجاره

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر
 
 ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار میشود ،در راس انقضاء مدت اجاره مستاجر موظف به تخلیه آن میباشد مگر آنکه مدت اجاره باتوافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوائر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند.
 قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یکهزارو سیصدو شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 21/8/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
 رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
 
 ----------------------------------------------
 
 قانون الحاق یک بند به عنوان بند ج و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362


 
قانون روابط موجر و مستاجر - بخش اول
ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: موجر ،مستاجر ،روابط بین موجر و مستاجر ،قوانین حقوقی رهن و اجاره

"قانون روابط موجر و مستاجر"

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

فصل اول – روابط موجر و مستاجر


ماده 1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرار داد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.